ÀREA D'INTERPRETACIÓ AMBIENTAL  "EL SALÌ"

 

D’entre les finques que envolten les salines, hi ha un camp de conreu d’uns 6.000 m2 , és en aquest camp on es decideix la instal·lació d’un Campament Juvenil amb  doble objectiu: Potenciar i promocionar la instal·lació i actuar com a motor econòmic de l’associació i el projecte de la restauració de les salines. La resta de les finques son un torrent amb bosc de roure en molt bon estat de conservació (idoni per a itineraris pedagògics sobre el coneixement de la flora i fauna de l’entorn), i dos besant d’una serra on hi trobem representat un ecosistema de brolla mediterrània i un altre de bosc esclarissat de roures amb sotabosc de boix.

- En una primera intervenció S'HA REALITZAT l’aplanament de la finca en dos bancals per poder separar les àrees de seguretat i d’acampada gràcies a una subvenció de 6.000,00 aportats per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. La finca, de 80 m d’amplada es dividiria en una de 12 m d’amplada per 75 de fondària on s’ubicaria l'aparcament, i una altra de 65m d’amplada per 75 de fondària que s’utilitzaria com a lloc d’acampada i zona de jocs. Aquest aplanament comportarà una moguda de terres important degut al gran desnivell que presenta la finca, la restauració de l’antic torrent  que va desaparèixer en aplanar-se el terreny per dedicar-lo a la agricultura, per lo que cada cop que hi ha una pluja considerable l’aigua inunda la finca i la construcció d’un pont sobre el torrent per donar accés a la part oest de les salines. Per tal de poder-hi realitzar ja camps de treball, i gràcies a un ajut dels Ferrocarrils de la Generalitat s'ha portat l'aigua potable municipal a les salines i aquest any, 2006 hem construït una bassa d'aigua com a punt de bombers subvencionada pel Departament de Medi Ambient mitjançant la col·laboració i gestió de L'A.D.F. de la zona. També, gràcies a l'ajuntament del municipi que ens ha deixat connectar a una escomesa elèctrica de la seva propietat i a una subvenció de 10.000,00 € aportada per la Secretaria General de Joventut, ens a permès disposar de  corrent elèctric des de l'estiu del 2006.

 - En una segona fase es realitzaria la construcció d’un gran edifici  que albergaria dos magatzems, una cuina, un menjador, i la zona de lavabos, dutxes i safareigs, amb les foses asèptiques corresponents.  Al acabar aquesta fase s’obriria el camp al públic amb una zona per poder-hi plantar les tendes de campanya.

 - En una tercera fase es construirien diverses infrastructures (tipus bungalow) per a poder albergar un total de 125 persones, i s’arbraria la zona de tendes per tal de disposar d’ombra, tot i que es preveu arranjar part del bosc que existeix al sud de la finca com a zona d’ombra des del primer moment.

Les tres fases de la construcció es preveu realitzar-les amb els  recursos que pugui generar l’associació amb les seves activitats i amb els ajuts que, tant per part de l’administració o d’institucions privades es pugui aconseguir.

Volem que aquesta àrea funcioni com un projecte cultural, pedagògic i medioambiental, que pugui abrasar  tant la recuperació i explotació de les salines, ( ja sigui a nivell etnològic o contemplant-hi una besant industrial) com l’entorn immediat, i el patrimoni cultural i etnogràfic del poble (elements culturals, artístics, monumentals, paisatgístics, elements d’interès,...

     

TORNAR AL MENÚ